Rengjøringsmidler

Miljøvennlige rengjøringsmidler. MS Rens og HD-2000


MS Rens

MS Rens er et vannbasert rense- og avfettingsmiddel. Ypperlig for høytrykksaggregater.

MS RENS er sammensatt av spesielle kjemikalier som gjør produktet meget effektivt og samtidig skånsomt. Har særdeles god løseevne for proteiner, fett, olje, veisalt, asfalt, røyk, tjære og alle vanskelige smussdannelser. Ypperlig til vask av aluminium og elektrostatfiltre.

Bruksanvisning:

MS RENS kan påføres med høytrykksspyler eller blandet i kar. Benytt varmt vann eller kaldt vann. Varmt vann øker avfettingseffekten. MS RENS kan også påføres med lavtrykkssprøyte og som skum med innblanding av RIMOL skummaddiktiv.

   IMG_2258_korrigertWEB u bakgr200.jpg

Dosering:

Automatiske børstemaskiner:     1:40 - 1:100

 Last ned Datablad  

Verkstedgulv, vegger og tak, anlegg- og landbruksmaskiner:    1:20 - 1:30  Last ned brukerinformasjon
Elektrostatfiltre:    1:20 - 1:30  

Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholding avløpsvann om om bruk og merking av vaske og avfettingsmidler.

Inneholder Na-metasilikat 1-5%. Irriterer øynene og huden. Unngå kontakt med øynene og huden.