PM1 - de farligste småpartiklene

Alle vet at forurenset luft ikke er bra for helsen. Nye forskningsfunn viser at de minste luftpartiklene er de farligste, noe som er mindre kjent for de fleste.


For å få en god og produktiv inneluft må vi derfor fokusere på å filtrere bort de paftiklene som har en diameter på 1 pm (mikrometer) eller mindre - partikler som også kalles PM1 (Particulate Matter 1).

Hva er riskoen med PM1?

PM1 er spesielt farlig for helsen vår fordi menneskekroppen ikke selv kan beskytte seg mot disse små partiklene. De trenger inn i kroppen via luftveiene - vi puster dem inn - og de havner dypt nede i lungene og fortsetter så ut i blodbanen. 

I verste fall bidrar PM1-partiklene til dødelige sykdommer som hjerteinfarkt og lungekreft. WHO konstatert nylig at de små partiklene påvirker demenssykdommer. 

Luftforurensning er verdens fjerde største dødelige risikofaktor - og den overlegent største miljørisikofaktoren for sykdommer.*

 

PM1-forurensning med en diameter på mellom 0,25 og 0,5 mikrometer anses for å være de farligste små partiklene i luften. De har størst effekt på folks helse, og øker spesielt risiko for hjerte- og karsykdommer. **

Luftfilter som på en effektiv måte separerer PM1-partiklene beskytter oss ikke bare mot alvorlige helseproblemer. De bidrar også til å styrke menneskers helse og produktivitet gjennom å forhindre at bakterier og virus (ofte i størrelsen PM1), spres via ventilasjonssystemet. 

Et annet faktum som understreker behovet for å filtrere PM1-partikler er at de minste partiklene, i henhold til forskningsresultater fra Miljøvitenskapelig Fakultet i Shanghai***, ofte utgjør omtrent 90% au alle luftbårne partikler utendørs. Dessuten vet vi at jo mindre en partikkel er, jo lengre kan den oppholde seg i luften - og desto lengre kan den ferdes. Faktisk opptil flere hundre kilometer!

Hvordan kan vi beskytte oss mot farlige mikropartikler?

Vi kan beskytte oss ved å velge luftfilter av høy kvalitet - F7-Filter eller bedre, som har en filtreringseffekt på minst 60% for PM1 partikler.

Disse filtrene har også den fordelen at de til og med tar hånd om større partikler opp til PM2,5 og PM10, i tillegg til grovt støv. 

 

Hva skjer inne i kroppen?

Partiklene som har størst kapasitet til å nå de mer perifere delene av vårt luftveissystem er veldig små, ca 0,01-1 um - PM1. De ulike partiklenes evne til danne avleiringer (i hvilken grad de kan fanges opp i kroppen) kommer for eksempel an på partiklenes størrelse og om de klarer trenge inn gjennom luftveisveggene våre.

Ren luft - dine lunger

Lungenes funksjon er avhengig av ren luft, til og med i de ytterste av de sju millioner lungeblærer (alveoler) der gassutvekslingen med kapillærene skjer. Blodet strømmer gjennom kapillærene og avgir karbondioksid (C02) som har blitt bygget opp gjennom den metabolske prosessen. Samtidig tar det opp syre via alveolene. Syren transporteres så fra alveolene til musklene og andre organer. Karbondioksid og andre urenheter forlater så kroppen når vi puster ut. 

Nanopartikler er ikke større enn et virus og kan lagres (fanges) i alveolenes cellemembran (vegger). Disse har en total overflate på ca 70 m2 og er mer ømfintlige for partikler og skadelige stoffer. Om disse stoffene blir værende i Iuftveiene kan de forårsake utvikling av emfysem, ødem, andre alvorlige sykdommer og dødsfall.

Hver dag spiser vi 1 kg mat, drikker 2 liter væske og puster inn 25 000 liter luft!

Symtomer på dårlig luft

Dårlig luft påvirker kroppen negativt. Enkelte symptomer viser at luften inneholder partikler og stoffer som ikke hører hjemme i kroppen vår. Faresignaler som må tas på alvor kan være kløende øyne, problemer med kontaktlinser, rennende nese, halsproblemer, hodepine, trøtthet og astmalignende symptomer. 

Man bør også ta i betraktning at ulike mennesker reagerer ulikt på dårlig luft. Vi reagerer ikke alltid likt på inneluften. Du kan påvirkes av luftforurensninger selv om du ikke opplever noen klare symptomer. 

Den beste beskyttelsen mot PM1

Den opprinnelige tanken bak ventilasjon er å blande inneluften med uteluft. Men, ettersom uteluften er såpass forurenset - blant annet på grunn av ulike forbrenningsprosesser og dieselavgasser - så kreves det nå rensing i flere trinn.

0m luften ikke renses, finnes det en risiko for at inneluften inneholder en stor mengde skadelige partikler som havner i luftveier og kretsløp, Effektive filter i ventilasjonssystemet kan stoppe de fleste partikler og gasser i uteluften fra å ta seg inn i bygninger,

I diagrammet vises størrelsen på partikler og gassmolekyler mellom 0,0001 og 1000 pm, og partikkelstørrelsen på PM1 er markert i rødt.

På Miljøsystemer kan vi hjelpe deg med å finne den beste løsningen for å unngå skadelige PM1-partikler på din arbeidsplass.

Ta kontakt på 22 22 44 70 eller firmapost@miljosystemer.no for analyse og løsningsforslag.