Produkter og tjenester fra Miljøsystemer AS


Med vårt spekter av produkter for bedrifter og private, ønsker vi å hjelpe til med å skape et godt og trivelig inneklima. De aller fleste er opptatt av luft og klima ute, men de færreste er klar over at de ofte oppholder seg i et inneklima som er dårlig.

 
Luftrensere

Luftrensere

Luften i kontormiljøer er ofte forurenset av usynlige og skadelige partikler fra papir, toner, bygninsmaterialer, pollen, veistøv og fra f.eks. tepper og andre tekstiler.

Avfuktere

Avfuktere

Riktig luftfuktighet er en del av et godt inneklima. I fuktige rom er det grunnlag for fukt, råte og andre problemer som midd, innskekter og bakterievekst. For høy luftfuktighet kan være helseskadelig.

Solavskjerming

Solavskjerming

MiljøSystemer AS leverer beskyttelsesfilmer av typen Reflecto Shield. Reflecto Shield er filmer som påføres vindusflater for solavskjerming, hindre innsyn eller som sikkerhetsfolie.

Rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler

Miljøvennlige rengjøringsmidler. MS Rens og HD-2000