Inneklima


Inneklima i både gamle og nye bygg har hver sine utfordringer.

  • Nye bygg er ofte så tette at de har mye svevestøv.
  • Gamle bygg har ofte dårlig ventilasjon som kan resultere i både høy luftfuktighet, mye svevestøv, etc.

Dårlig inneklima er ikke bare en utfordring for de som har luftveisplager, men er noe som har betydning for alle sin produktivitet. God luft gir lavere sykefravær og økt produktivitet. Det lønner seg å investere i inneklima enten det er luftrensing, kjøling/oppvarming, avfukting eller solavskjerming. Vi har alle løsningene du trenger for å få et godt inneklima.

Godt inneklima er en lønnsom investering!

Hvis du vil vite hvordan det står til i ditt kontor/næringsbygg kan vi tilby uforpliktende befaring. 

 
Luftrensere

Luftrensere

Luften i kontormiljøer er ofte forurenset av usynlige og skadelige partikler fra papir, toner, bygninsmaterialer, pollen, veistøv og fra f.eks. tepper og andre tekstiler.

Avfuktere

Avfuktere

Riktig luftfuktighet er en del av et godt inneklima. I fuktige rom er det grunnlag for fukt, råte og andre problemer som midd, innskekter og bakterievekst. For høy luftfuktighet kan være helseskadelig.

Solavskjerming

Solavskjerming

MiljøSystemer AS leverer beskyttelsesfilmer av typen Reflecto Shield. Reflecto Shield er filmer som påføres vindusflater for solavskjerming, hindre innsyn eller som sikkerhetsfolie.

Analyse av inneklima

Vi tilbyr analyse av inneklima for bedriftskunder i Stor-Oslo området. Ta gjerne kontakt med oss for avtale.