MiljøSystemer AS - spesialister på inneklima

Dårlig inneklima er ikke bare en utfordring for de som har luftveisplager, men er noe som har betydning for alle sin produktivitet. Godt inneklima gir lavere sykefravær og økt produktivitet. Det lønner seg å investere i inneklima enten det er luftrensing, kjøling/oppvarming, avfukting eller solavskjerming. MiljøSystemer har alle løsningene du trenger for å få et godt inneklima.

les mer.. 

Stort utvalg av luftensere

Forurenset luft er et problem du kan gjøre noe med. En investering i luftrensing betaler seg selv på kort tid. Les mer om luftrensere fra Deparia, Lake Air og Camfil.

Analyse av inneklima

Vi tilbyr analyse av inneklima for bedriftskunder i Stor-Oslo området. Ta gjerne kontakt med oss for avtale.

Klikk her..

PM1 - de farligste småpartiklene

Alle vet at forurenset luft ikke er bra for helsen. Nye forskningsfunn viser at de minste luftpartiklene er de farligste, noe som er mindre kjent for de fleste. Les mer om riskene med PM1...

Spesialister på inneklima

godkjentv.JPG

 

 
Luftrensere

Luftrensere

Luften i kontormiljøer er ofte forurenset av usynlige og skadelige partikler fra papir, toner, bygninsmaterialer, pollen, veistøv og fra f.eks. tepper og andre tekstiler.

Avfuktere

Avfuktere

Riktig luftfuktighet er en del av et godt inneklima. I fuktige rom er det grunnlag for fukt, råte og andre problemer som midd, innskekter og bakterievekst. For høy luftfuktighet kan være helseskadelig.

Solavskjerming

Solavskjerming

MiljøSystemer AS leverer beskyttelsesfilmer av typen Reflecto Shield. Reflecto Shield er filmer som påføres vindusflater for solavskjerming, hindre innsyn eller som sikkerhetsfolie.

Rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler

Miljøvennlige rengjøringsmidler. MS Rens og HD-2000